Tag Archive: from fucking nowhere né

Apr 09 2013

Grama alta te dá poderes ninjas

grama alta

Isso segundo Pokémon… Nunca entenderei